Menu

Het landbouw concept van NEXUS Farming Company (NEFACO) in Nepal bestaat uit het verzorgen van duurzaam voedsel, water en energie voor lokale en regionale gemeenschappen.

Water Customers NEXUS Center Madi Nepal Asia

Nepal

Als het gaat om de energievoorziening en schoon drinkwater is de landelijke infrastructuur op het platteland van Nepal disfunctioneel. De bewoners in de gemeenschappen van de regio Terai hebben gezondheidsproblemen door de aanwezigheid van arsenicum en bacteriën in hun drinkwater. Bovendien leeft ongeveer 80% van de samenleving in deze regio van de landbouw. Hoewel de bodem rijk is en veel potentie heeft, is deze regio ook getroffen door de klimaatverandering. Hierdoor is het moeilijk om een duurzame levensstijl op te bouwen op basis van kleine boerenbedrijven. NEXUS Centra zijn begonnen met het voorzien in de basisbehoeften van de lokale bevolking en het bieden van mogelijkheden om lokale werkgelegenheid te creëren. Na het verwerven van tractie en expertise bieden we nu mogelijkheden om meer duurzame landbouwmogelijkheden te creëren en de economische onafhankelijkheid verder te vergroten.

Huidige status

Er zijn tien NEXUS Centra in gebruik in het Chitwan district in Nepal. De centra bieden schoon drinkwater en andere voorzieningen aan 40.000 mensen. Hiernaast hebben we ook vijf NEXUS Centra in scholen ontwikkeld. De centra leveren schoon water en leren kinderen al op jonge leeftijd over het belang van hygiëne. Bij elkaar hebben we 27 banen gecreëerd in het Chitwan district.

15

NEXUS Centra

40.000

Mensen bereikt

27

Banen gecreëerd

NEXUS Farming Company (NEFACO)

De verschillende NEXUS Centra in Nepal worden gecoördineerd door NEFACO, een overkoepelend nationaal bedrijf dat eigendom is van zijn investeerders, de boeren en WECONNEX. Dit bedrijf biedt technische oplossingen (zoals opslag- en transportsinfrastructuur), kennis en training en coördinatie van de markttoegang. Hierdoor wordt hun toegang tot de markt verbetert, de kwaliteit van hun producten en diensten worden verbeterd en uiteindelijk worden hiermee de inkomsten vergroot. Ook verbindt het lokale coöperaties met elkaar en brengt het hen verder in contact met handelaren en verwerkers van producten. Het concept van NEXUS Center NL is gebaseerd op een franchise-achtig systeem: ondernemers uit lokale dorpen worden geselecteerd en opgeleid om NEXUS Centra te bedienen. Deze drievoudige ‘bottom-up’ benadering genereert een sociaal surplus voor de hele gemeenschap en is een voorbeeld voor het duurzame gebruik van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Het hele concept is erop gericht om een NEXUS Center financieel zelfvoorzienend te maken en te zorgen voor eerlijke voorwaarden voor alle betrokken partijen. Ontdek hoe je een investeerder kan worden en hoe je deel kan uitmaken van dit duurzame waardecreatie project.

Waar zijn we gevestigd?

Vragen?

  TOP