Menu

NEXUS Center NL creëert samenwerkingen in Nederland die onze maatschappelijke projecten ten goede kunnen komen. Hierbij wordt er gestreefd om een duurzame, sociale en ecologische impact te maken op ontwikkelingslanden zoals Nepal en Madagaskar.

Water Tech Trading

Water Tech Trading is gevestigd in Rotterdam en heeft uitgebreide expertise in het voorzien van geïsoleerde gemeenschappen, zoals schepen en offshore gemeenschappen, van duurzame oplossingen voor water- en afvalbeheer. De kennis die op dit gebied is opgedaan, vormde een natuurlijke basis voor het leveren van off-grid oplossingen in ontwikkelingslanden. Water Tech Trading is in 2012 een strategische partner van WECONNEX geworden en richt zich op fondsenwerving en het naar een hoger niveau tillen van het NEXUS concept. In 2018 hebben we NEXUS Center Nederland opgericht ter ondersteuning van onze samenwerkingsverbanden met Nederlandse partijen.

WECONNEX

WECONNEX ontwikkelt en beheert infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden zoals Nepal en Madagaskar. Het NEXUS concept biedt de armere delen van de bevolking de mogelijkheid om hun bedrijven te ontwikkelen en toegang te krijgen tot basisvoorzieningen, zoals schoon drinkwater, energie, communicatie en sanitaire voorzieningen, tegen eerlijke prijzen. De combinatie van deze aanpak met de ontwikkeling van lokale industrieën waarvan mensen afhankelijk zijn, zoals landbouw en visserij, is de sleutel tot het succes van NEXUS Center Nederland. WECONNEX heeft dit concept in Nepal al met succes toegepast.

31 10

3110 ontwikkelt effectieve strategieën en gebruikersgerichte webbased oplossingen om merken met klanten te verbinden. Wij werken met onze opdrachtgevers. Samen ontwikkelen we digitale toepassingen met karakter. Dat doen we stijlvol en pixel voor pixel.

NEXUS Center Nederland en 3110 hebben sinds 2012 een duurzame professionele samenwerking. Samen groeien en innoveren om te inspireren.

Verder ondersteunt 3110 het concept van NEXUS Center Nederland waar ze maar kunnen. Want ook wij vinden dat iedereen recht heeft op schoon drinkwater en energie om in de basisbehoefte te voorzien. De NEXUS projecten maken juist dit mogelijk in de meest afgelegen delen van de wereld.

3110 wil investeren door onze expertise en diensten aan te bieden aan NEXUS Center Nederland. Op deze manier draagt 3110 bescheiden bij aan een verbeterde en duurzamere wereld voor iedereen!

team members of the creative full service agency 3110

Impact maken

Unieke projecten, die langdurig impact hebben op de leefomstandigheden van de bevolking.

Beschermen van het milieu voor toekomstige generaties.

Expertise in ondernemerschap; gebruik van bedrijfsmodellen, technologieën en projectbeheer.

Educatieve, creatieve en innovatieve ideeën en uithoudingsvermogen.

Door jaren ervaring veel waardevolle inzichten en expertise verkregen

Alle NEXUS Centra zijn per land ook eigendom van lokale gemeenschappen en investeerders.

Samenwerkingen NEXUS Center Nederland

Sinds 2012 was het de missie van Water Tech Trading om concepten te ontwikkelen die gebruik maken van duurzame technologie uit de scheepvaart, olie- en gasindustrie. Hierbij is de overeenkomst met NEXUS Center Nederland de focus op het creëren van duurzame oplossingen voor geïsoleerde gemeenschappen. Daarnaast heeft Nederland een geschiedenis in het verstrekken van kennis over water. Dit werd gedaan voor commerciële redenen, maar ook als hulp aan ontwikkelingslanden zoals Nepal en Madagaskar. Een perfecte omgeving voor ons om impact te creëren!

De technologieën van Trunz AG

Onze samenwerking was een logische stap toen we zagen welke technologie Trunz AG gebruikte. Een mobiele watermaker, aangedreven door zonne-energie en gebruikmakend van verschillende technologieën, van omgekeerde osmose tot ultrafiltratie. De projecten van Trunz AG, onder leiding van Lars Willi, hadden een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van drinkwatervoorziening in 800 verschillende landen, variërend van Rotary-projecten in Afrika tot door de overheid geleide projecten.

De sleutel tot succes

Tijdens onze reis kwamen we twee belangrijke behoeften tegen. Ten eerste was schaalvergroting de sleutel tot het succes van het project. Ten tweede was een solide, praktisch bewezen bedrijfsplan – ondersteund door succesvolle pilots – van essentieel belang. Met dit in het achterhoofd groeide NEXUS Center Nederland langzaam uit van eenvoudige wateropslagplaatsen tot allround duurzame voedsel-, water- en energiecentra.

WECONNEX AG

In 2015 richtte Lars Willi WECONNEX AG op, die momenteel onze Zwitserse partner is. WECONNEX AG heeft bewezen een partner te zijn die de behoeften van de lokale gemeenschappen begrijpt en hen helpt bij het opzetten van duurzame oplossingen. Denk hierbij aan duurzame voedsel-, water- en energieconcepten voor de landbouw- en visserijsectors.

De NEXUS concepten

Tijdens onze samenwerking heeft Water Tech Trading geholpen bij het verfijnen van de NEXUS concepten, het vinden van fondsen en het verbinden van potentiële partners die helpen bij de ontwikkeling en implementatie van NEXUS Centers. Nederland heeft een rijke geschiedenis als het gaat om het vinden van financiering, interessante partners en ook institutionele kennis in de vorm van landbouw- en voedselverwerking.

Samen impact creëren

Onze manier van samenwerken is zeer transparant en stelt iedereen in staat om direct de impact van fondsen en ideeën te zien. Er is niets mooiers dan te zien dat de keuze van de gewassen, de vruchtwisseling en de verhoging van de opbrengst nu al zo’n grote impact kunnen hebben op het leven van de boeren. Onze aanpak is holistisch en wat ons onderscheidt is dat we naar het hele proces kijken. Dus hoe kan de landbouw, verwerking en distributie de waarde in de totale keten verhogen?

De oprichting van NEXUS Center Nederland was een zeer logische stap in het verduidelijken van onze samenwerking. We kijken ernaar uit om samen aan nog veel meer projecten te werken!

TESTIMONIALS

Partners

In de loop der jaren hebben we met veel verschillende partners in Zwitserland en Nederland samengewerkt, waarvoor onze dank.

Onze meest succesvolle samenwerking in Nederland is Aqua For All. Door hun geloof in ons konden we investeren in de eerste NEXUS Centers in Chitwan, waardoor we een verviervoudiging van onze investeringen konden realiseren.

Naast het verkrijgen van financiële steun, werken we samen met onderwijsinstellingen om waarde te creëren door kennis, technologie en innovaties te delen. In Nederland hebben we nauw samengewerkt met de Erasmus Universit bij het bouwen van een case study voor hun economische afdeling. In Zwitserland werken wij verder samen met de Universiteit van St. Gallen op verschillende gebieden.

Lees meer over Collaboration Wageningen Internship Madagaskar of neem direct contact met ons op als je interesse hebt in stages in het buitenland.

Vragen?

  TOP