Menu

NEXUS Center Nederland gelooft in een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Hierbij is een lokale infrastructuur, bestaande uit duurzaam voedsel, water en energie van belang. Hiervoor hebben wij een passende missie, visie en concept geformuleerd.

Visie

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 zijn een blauwdruk voor het bereiken van een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. De doelstellingen richten zich op de wereldwijde uitdagingen op het gebied van armoede, ongelijkheid, klimaat, aantasting van het milieu, welvaart, vrede en rechtvaardigheid. Met dit in het achterhoofd wil NEXUS Center NL financiële, sociale en ecologische onafhankelijkheid bieden in de vorm van een duurzaam, holistisch bedrijfsmodel.

Wij zorgen voor de basisinfrastructuur voor duurzaam voedsel, water en energie, die vaak ontbreekt bij lokale plattelandsgemeenschappen in ontwikkelingslanden. Onze NEXUS Centra vormen de spil binnen een gemeenschap en hebben over het algemeen een impact op ongeveer vijftig gezinnen. Verder biedt een NEXUS Centra voordelen, zoals meer mogelijkheden om inkomsten te genereren, werk, onderwijs en het delen van kennis. Hiermee verbetert de kwaliteit van leven in de lokale gemeenschappen.

Onze visie is de ontwikkeling van honderd NEXUS Centra, verdeeld over Nepal en Madagaskar, zodat we bij elkaar ruim 400.000 mensen kunnen bereiken. Aangezien schaalvergroting essentieel is voor het succes van NEXUS Centra, creëren we lokale infrastructuren die een duurzame impact heeft.

Het NEXUS concept

NEXUS Center NL is een bedrijfsmodel dat duurzame economische en sociale ontwikkeling in ‘bottom of the pyramid’ (BOP) markten mogelijk maakt. Een NEXUS Center biedt de basisinfrastructuur en diensten die vissers, boeren en lokale gemeenschappen op het platteland missen. Denk hierbij aan schoon drinkwater, koeling, specifieke landbouwtechnieken en meer, zoals te zien is op de afbeelding links. Ook training op de werkplek en deskundigheidsbevordering voor lokale producenten maken deel uit van het concept. De NEXUS Centra bieden toegang tot ondersteunende structuren en netwerken, waardoor de markt toegankelijker wordt en het inkomen van producenten verhoogt.

 

Een eerlijk deel voor iedereen

Alle NEXUS Centra zijn per land onderdeel van een nationale NEXUS Center onderneming, dat ook eigendom is van lokale gemeenschappen en investeerders. Dit zorgt ervoor dat iedereen belang heeft bij het succes van het concept en dat de winst eerlijk wordt verdeeld. De organisatie beheert en coördineert de projecten en regelt ook de markttoegang voor alle landbouw- en visserijproducten. De op deze manier gecreëerde waarde maakt herfinanciering van nieuwe investeringen in de infrastructuur mogelijk.

Missie

“Ontwikkeling is alleen mogelijk als aan de basisbehoeften van mensen wordt voldaan. Genoeg voedsel, water en energie is een gegeven voor velen van ons, maar er zijn ook nog veel mensen die dit niet hebben waardoor zij niet kunnen groeien. Daarom werken Water Tech Trading en WECONNEX samen aan duurzame, economische onafhankelijkheid door het opzetten van NEXUS Centra. Deze missie is gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030.”

Katina Gikas – NEXUS Center Nederland

Impact creëren

Voor het maken van impact, richten we ons vooral op sociale, ecologische en economische factoren.

Ladies Customers NEXUS Center Manari Nepal Asia

Sociaal

Een NEXUS Center heeft impact op mensen die bij het centrum werken, omdat het inkomen en werk oplevert. Ook heeft het impact op het dagelijks leven van mensen binnen de lokale gemeenschap. Schoon drinkwater en voedselveiligheid verbeteren immers de gezondheid van mensen.

Gelijke behandeling, door het creëren van kansen voor vrouwen en meisjes, vormt ook de kern van ons succes. Ons doel is om telkens een ​​duurzame gemeenschap op te bouwen die zich richt op continuïteit en ontwikkeling van de gehele gemeenschap.

DSC_2173

Ecologisch

Een vanzelfsprekend onderdeel van de aanpak bij de NEXUS Centra is een verantwoord gebruik van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. We gebruiken hiervoor goede en verantwoorde technologie en methoden. We helpen mensen binnen de lokale gemeenschap om zich bewust te worden van het belang hiervan.

DSC_2214

Economisch

Naast de ontwikkeling van een moderne infrastructuur in afgelegen gebieden, worden eerlijke winsten behaald. Werk wordt tegen eerlijke prijzen verricht, waardoor aan de ene kant de lokale operators een goed inkomen verdienen, en er aan de andere kant bij de NEXUS Centra duurzame winst ontstaat. Deze winsten zijn aantrekkelijk voor commerciële investeerders en maken duurzame schaalvergroting mogelijk. Dit draagt bij aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030.

Vragen?

  TOP