Menu

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om NEXUS Center Nederland te helpen bij het maken van impact waar dat nodig is. Dit kan gedaan worden door middel van financiële investeringen en donaties. Hiermee investeer je in het behalen van sociale en ecologische doelstellingen.

Financiële structuur – breed opgezet

De financiering van de NEXUS projecten is gebaseerd op een gemenge aanpak. Hierbij worden de centra opgericht en ondersteund via subsidies, leningen of eigen vermogen. Het uitgangspunt is het voortbrengen van duurzame winst.

Technische oplossingen zijn relatief duur en over het algemeen kan de lokale bevolking dit zelf niet betalen. Ons bedrijfsmodel biedt mogelijkheden voor het genereren van dit kapitaal, de activiteiten en het onderhoud van het NEXUS Center.

Wanneer je een NEXUS project ondersteunt, investeer je in sociale en ecologische doelen terwijl er ook winst wordt gemaakt. Hoewel er altijd een risico bestaat dat de financiële doelstellingen niet volledig worden gehaald of dat projecten niet verlopen zoals gepland, kan je er zeker van zijn dat je een positieve impact hebt gemaakt.

Financiële investeringen

Eigen vermogen

Wil je betrokken raken bij een NEXUS project? Waarom geen aandeelhouder worden? We willen graag een   aandeleninvestering bieden, beginnend met kleine bedragen. Als de projecten zich volgens plan ontwikkelen, profiteer je van financieel rendement. We kunnen ook een exit-strategie bespreken, waarbij aandelen na een bepaalde tijd door de organisatie worden teruggekocht. We kunnen in ieder geval garanderen dat een investering een positieve sociale en ecologische impact heeft.

Lening / impact-obligatie

Zoals je traditioneel in leningen of obligaties belegt, kun je ook in ons beleggen. De gemiddelde voorwaarden die we aanbieden voor leningen of effecten met impactobligaties zijn voor de duur van vijf tot zeven jaar met een respijtperiode van één jaar. De winst wordt doorgaans geschat op 5% rente per jaar. Revenue-based financing (RBF) kan ook een interessante optie zijn om onze sociale projecten te financieren en tegelijkertijd een goed rendement te krijgen.

Schenking

Op zoek naar korte-termijnbetrokkenheid? Waarom het project niet steunen met een gift? We volgen blended finance (mengen van voorfinanciering met investering) voor onze projecten. Elke gift zal ons helpen om leningen en/of eigen vermogen aan te trekken. Dit zal filantropische beleggers (donoren) in staat stellen om hun impact te benutten en beleggers te helpen om hun risico te verminderen. Je kunt er zeker van zijn dat een gift veel meer is dan een eenmalige bijdrage. Het heeft een langetermijneffect omdat het geld op een ondernemende, transparante manier wordt ingezet.

Financiële eerlijkheid

Wij streven naar een eerlijke winst voor alle partijen. Voor elk NEXUS project wordt er een nieuw nationaal bedrijf opgericht. De eigenaar van het bedrijf zijn de oprichtende investeerders, de lokale coöperaties en WECONNEX. De investeringen gaan naar de nationale onderneming, die vervolgens de infrastructuur en de exploitatie op locatie opzet en coördineert.

Op de lange termijn ontvangt een nationale stichting de overtollige fondsen. Dit biedt beleggers een exit-strategie en mogelijkheden voor nieuwe investeringen.

Elke bijdrage zal een blijvende impact hebben op drie niveaus. Allereerst de lokale gemeenschappen die er beter van worden en kansen krijgen om het project zelf verder te ontwikkelen. Daarnaast zal de introductie en het gebruik van moderne technologieën en duurzame methoden, zowel in de visserij als in de landbouw, de omgeving verbeteren en beschermen. Ten slotte zal de ondersteuning zorgen voor meer financiële stabiliteit en inkomensgeneratie voor de lokale producenten, wat een positief effect heeft op de lokale gemeenschap. In totaal zal een bijdrage een hele reeks duurzame en langetermijneffecten op grote schaal tot stand brengen.

Financiële transparantie

Het opzetten van organisaties in andere landen en culturen vereist constante controle en een goed procesmanagement. Naast het monitoren van de financiële prestaties, zorgt het lokale NEXUS team voor transparante monitoring van de effecten (social, milieu). Het doel is om via de bestaande NEXUS Centra een fundamentele en duurzame verbetering van de levensomstandigheden van mensen in lokale gemeenschappen te bewerkstelligen. Daarmee leg je de basis voor verdere economische ontwikkeling. Deze drievoudige monitoring is bedoeld om beleggers en donateurs volledig inzicht te geven in de impact van hun bijdrage. Monitoring en controle vormen een cruciaal onderdeel van elk NEXUS project.

Vragen?

  TOP